Τι είναι η Λογοθεραπεία

ΛογοθεραπείαΛογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και της μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής (εκφράσεις, νεύματα, χειρονομίες κτλ) και λεκτικής επικοινωνίας, στην καθαρότητα της ομιλίας και στην παραγωγή λόγου.

Σκοπός του λογοθεραπευτή είναι να προλαμβάνει, να αξιολογεί και να παρεμβαίνει στις παρακάτω διαταραχές του λόγου:

•    Διαταραχές άρθρωσης
•    Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (π.χ ταχυλαλία, τραυλισμός)
•    Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (π.χ. κωφαλαλία, αλαλία)
•    Φωνητικές ανωμαλίες (π.χ. δυσφωνίες, ρινολαλίες)
•    Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (π.χ. αφασίες, νευρολογικές διαταραχές)
•    Γραμματικές/συντακτικές ανωμαλίες
•    Διαταραχές γραφής/ανάγνωσης
•    Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαρθρογραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής)

Ο Λογοθεραπευτής παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, κυρίως σε ατομικό επίπεδο, θεραπεύοντας τα παιδιά/εφήβους, στηρίζοντας τις οικογένειες τους και ενημερώνοντας το κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:

1.    Άτομα με διαταραχές στην άρθρωση (π.χ. αντικατάσταση διαφόρων ήχων: «σέλω» αντί για «θέλω», «φεία» αντί για «θεία», «λούχα» αντί για «ρούχα»…) ούτως ώστε να μάθουν τη σωστή εκφορά διαφόρων φωνημάτων  (γραμμάτων).
2.    Άτομα με τραυλισμό ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
3.    Παιδιά με διαταραχές στο λόγο τους (ανωριμότητα ή αργή εξέλιξη στην ανάπτυξη του λόγου τους) ώστε να αναπτύξουν την προφορική τους έκφραση (σύνταξη, λεξιλόγιο, μορφολογία…)
4.    Βαρήκοα άτομα ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προφορική τους επικοινωνία.
5.    Άτομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
6.    Ενήλικες μετά από αφαίρεση του λάρυγγα για ανάπτυξη της οισοφαγικής ομιλίας.
7.    Άτομα με αφασία ως αποτέλεσμα κάκωσης ή εγκεφαλικού επεισοδίου για να αναπτύξουν την προφορική επικοινωνία.

Οι λογοθεραπευτές συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, παιδοψυχιάτρους, φυσίατρους και αποτελούν μέρος της διεπιστημονικής ομάδας.

 

Newsletter